یکشنبه 08 خرداد 1401
تعداد بازدید: 212
تعداد نظرات: 0

آگهی مناقصه عمومی ساخت 2 دستگاه سوله فلزی کامل

آگهی مناقصه عمومی ساخت 2 دستگاه سوله فلزی کامل
بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی درنظردارد ساخت 2 دستگاه سایت سوله فلزی خود را از طريق مناقصه عمومی (شماره 5/3/30-1401 ) به پیمانکار صلاحیت دار واگذار نماید لذا ازمتقاضيان دعوت می شود برای دريافت اسناد مناقصه حداکثر تا دو روز پس از انتشار اين آگهی به نشانی شركت كشت و صنعت سلمان فارسی واقع دركيلومتر40 جاده اهواز- آبادان- مديريت بازرگانی داخلی مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی این شرکت ( www.salmansugar.ir) نسبت به دریافت اسناد اقدام نمايند./
تلفن تماس : 33134093- 061

تصاویر
  • آگهی مناقصه عمومی ساخت 2 دستگاه سوله فلزی کامل