یکشنبه 08 خرداد 1401
تعداد بازدید: 246
تعداد نظرات: 0

آگهی مناقصه عمومی توسعه ساختمان مدیریت حراست

آگهی مناقصه عمومی توسعه ساختمان مدیریت حراست
بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی درنظردارد توسعه ساختمان مدیریت حراست خود را از طريق مناقصه عمومی (شماره 3/2/30-1401 ) به پیمانکار صلاحیت دار واگذار نماید لذا ازمتقاضيان دعوت می شود برای دريافت اسناد مناقصه حداکثر تا دو روز پس از انتشار اين آگهی به نشانی شركت كشت و صنعت سلمان فارسی واقع دركيلومتر40 جاده اهواز- آبادان- مديريت بازرگانی داخلی مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی این شرکت ( www.salmansugar.ir) نسبت به دریافت اسناد اقدام نمايند./
تلفن تماس : 33134093- 061
تصاویر
  • آگهی مناقصه عمومی توسعه ساختمان مدیریت حراست