دوشنبه 26 اردیبهشت 1401
تعداد بازدید: 207
تعداد نظرات: 0

آگهی مناقصه عمومی طبخ غذا 1401

آگهی مناقصه عمومی طبخ غذا 1401
مناقصه عمومی شماره 4/2/30-1401 مربوط به تهیه و طبخ و سرو غذاي كاركنان و مهمانان 1401
بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی درنظردارد مناقصه عمومی شماره 4/2/30-1401 مربوط به تهیه و طبخ و سرو غذاي كاركنان و مهمانان ، خود را از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار صلاحیت داردرون استانی واگذار نماید لذا ازمتقاضيان دعوت می شود برای دريافت اسناد مناقصه حداکثر تا دو روز پس از انتشار اين آگهی به نشانی شركت كشت و صنعت سلمان فارسی واقع دركيلومتر40 جاده اهواز- آبادان- مديريت بازرگانی داخلی مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی این شرکت ( www.salmansugar.ir) نسبت به دریافت اسناد اقدام نمايند./
تلفن تماس : 33134093- 061
تصاویر
  • آگهی مناقصه عمومی طبخ غذا 1401